OSGB Kanun ve Yönetmelikler

Kanunlar

TarihSayıAdı
30.06.20126331İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
22.05.20034857İş Kanunu

Yönetmelikler

TarihSayıAdı

20.07.2013

28713

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

15.05.2013

28648

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

29.12.2012

28512

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

19.12.2007

26735

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

25.04.2013 

28628

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

17.07.2013

28710

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

18.06.2013

28681

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

05.10.2013

28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

19.09.2013

28770

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

28.07.2013

28721

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

24.07.2013

28717

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Detaylı Bilgi için: www.csgb.gov.trTehlike sınıfları listesi için tıklayınız.