Diğer Sağlık Personeli

Çok tehlikeli iş kollarında 10' dan fazla çalışanı bulunan tüm kurumların “Diğer Sağlık Personeli” görevlendirmesi yasal bir zorunluluktur.

Diğer sağlık personeli olarak görevlendirilebilecek çalışanlar:

  • Hemşire
  • Sağlık memuru
  • Acil tıp teknisyeni
  • Çevre sağlığı teknisyeni

Diğer sağlık personelinin yetki ve sorumlulukları:

  • İşyeri hekimi ile koordinasyon halinde çalışacaktır.
  • Acil olarak başvuran hastalara ilk müdahaleyi yapacaktır.
  • Acil durumlar dışında herhangi bir ilaç / tedavi uygulamayacaktır.
  • Acil hastaların sevk edilmesini organize edecektir.
  • Hekim ile birlikte çalışılan saatlerde hekime yardımcı olacaktır.

Diğer hizmetlerimiz için 0850 333 6331