İlk Dost OSGB hizmet ağı hızla büyümeye devam ediyor.
 Şubelerimizin bulunduğu iller  Hizmet verdiğimiz iller
Personelinizin sağlığı ve güvenliği İlk Dost OSGB güvencesi altında...

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen özel kuruluşlardır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), en az bir işyeri hekimi, bir iş güvenliği uzmanı ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak üzere diğer sağlık personelinden oluşmaktadır.

Çok tehlikeli ve tehlikeli iş kolunda yer alan işletmeler ile 50’den fazla çalışanı olan az tehlikeli iş kolunda yer alan işletmeler, 6331 sayılı kanunun gerekliliği olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini OSGB’ lerden alarak yerine getirmiş sayılmaktadır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Amacı

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması amacıyla, işin normal seyrini aksatmadan verimli bir çalışma ortamının sağlanmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda;

 • Çalışan sağlığının gözetimi,
 • Risklerin indirgenmesi için çalışma ortamının gözetimi ve denetimi,
 • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
 • Kaza anında ilk müdahalenin yapılması,
 • Kayıt ve istatistik tutulması gibi başlıklarla hizmet vermektedir.

Neden İlk Dost OSGB?

 • Merkezi yönetim anlayışı
 • Ar-Ge ekibiyle oluşturulan sürekli iyileştirme çalışmaları
 • Düzenli olarak geliştirilip iyileştirilen özel OSGB yazılımı; IRONIC
 • Sahada kaliteyi standardize etmek adına yapılan sürekli iç denetimler.
 • Müşteriye iletilen günlük saha gözlem ve aylık faaliyet raporları.
 • Mevzuata uyum ve yeniliklerin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler.
 • Gerektiği hallerde geniş kapsamda entegre sağlık hizmeti sunabilme kapasitesi.
 • Farklı tehlike kolları ve farklı iş alanlarındaki deneyim ve bilgi birikimi.